พายุ

รู้จักพายุ

พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน

พายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนช่วง
ก่อนเริ่มต้นฤดูฝนขณะที่อุณภูมิในภาคต่างๆเริ่ม
สูงขึ้น ในภาคเหนืออากาศจะร้อนอบอ้าวและชื้น
ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับตอนบนของ
ภาคกลาง อากาศที่อยู่ใกล้ผิวพื้นจะมีอุณภูมิสูงขึ้น
ลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยเป็นลมใต้ที่พัดมาจากอ่าวไทย
และทะเลจีนใต้ ในระยะนี้หากมีลมเหนือ(อากาศเย็น)
พัดมาจากประเทศจีนเมื่อไร จะทำให้อากาศทั้งสองกระแส
กระทบกันและเกิดความแปรปรวญอย่างรวดเร็วและ
ฉับพลันทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรง มีฟ้าแลบ,
ฟ้าร้อง, และฟ้าผ่าร่วมอยู่ด้วย และมีลมกระโชกแรง,
ฝนตกหนักมาก แต่พายุฤดูร้อนนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ

พายุทอร์นาโด

เป็นอากาศที่ร้ายแรงที่สุดเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง
มีลักษณะเหมือนงวงช้างยื่นออกมาจากฐานเมฆ
พายุฝนฟ้าคะนองจะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาที่
ตัวฐานเซลล์ มักมองเห็นเป็นเมฆลักษณะเป็นลำหมุนวน
และบิดเป็นเกลียวพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ หรือย้อยลง
มาจากฐานเมฆคิวมูโลนิมบัส ซึ่งประเภทของงวงที่ยื่น
ออกมาจะเป็นตัวบอกประเภทของทอร์นาโด หากตัว
งวงที่ยื่นลงมาไม่ถึงพื้นจะเรียกว่า Funnel cloud
ถ้าลงถึงพื้นดินถึงจะเรียกว่าทอร์นาโด หากเกิดขึ้นบน
ผิวน้ำจะเรียกว่า Water Spout ในไทยจะเรียกว่า
ลมงวงช้าง ซึ่งมีความรุนแรงไม่มากเท่าพายุทอร์นาโด

พายุลูกเห็บ

ลูกเห็บมักเกิดขึ้นพร้อมกับอากาศปั่นป่วนรุนแรง
กระแสอากาศเคลื่อนที่ขึ้น ทำให้หยดน้ำถูกพัดพา
ไปในระดับที่สูงมากทำให้หยดน้ำเหล่านั้นแข็งตัว
กลายเป็นน้ำแข็งและเมื่อมีหยดน้ำต่างๆ รวมเข้า
มาด้วยจึงกลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่และ
ตกลงสู่พื้นดินลูกเห็บเหล่านี้ก่อให้เกิดควาเสียหาย
ต่อบ้านเรือนเป็นอย่างมาก

คลื่นพายุซัดฝั่ง

เป็นลักษณะของคลื่นขนาดใหญ่ที่เกิดในทะเลและ
พัดขึ้นฝั่ง คลื่นพายุซัดฝั่งนี้มีพลังการทำลายล้างสูงมาก
กรณีของประเทศไทย พายุหมุนเขตร้อนอาจก่อตัวใน
ทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่
อ่าวไทย หรือก่อตัวในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างโดยตรง
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนธันวาคม
โดยมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
ได้มากได้แก่ บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่
จังหวัดเพชรบุรี จนถึงจังหวัดสงขลา รวมทั้งภาคตะวันออก
ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี จนถึงจังหวัดตราด

วิธีปฏิบัติตัวขณะเกิดพายุ

หากอยู่ในรถควรจอดรถในที่ห่าง
ไกลบริเวณที่อาจเกิดน้ำท่วมขัง

หากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือพายุคลื่นซัดฝั่ง
ควรอยู่แต่ภายในอาคารจนกว่าพายุจะสงบลง

อยู่ให้ห่างจากบริเวณท่าน้ำ ท่าขึ้นเรือ ออกห่าง
จากชายฝั่งเมื่อเกิดปรากฏการณ์พายุฟ้าคะนอง
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมและฟ้าผ่า

ไม่่เข้าใกล้ต้นไม้โดดเดี่ยวในที่แจ้ง

ตรวจเช็คสภาพและบริเวณบ้าน
สายไฟถูกตัดขาดหรือไม่ หากสายไฟถูกตัดขาด
ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ
และดำเนินการเดินสายไฟฟ้าให้ใหม่

ข้อควรจำ

งดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกต่างๆ
โทรศัพย์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
ควรใช้เฉพาะเมื่อฉุกเฉินเท่านั้น

ไม่ควรใส่เครื่องประดับโลหะ
เช่นทองเหลือง ทองแดง
ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

เตรียมเสบียงอาหารให้พร้อม
ในกรณีเกิดพายุยาวนาน

เตรียมอุปกรณ์ในกรณีไฟฟ้าถูกตัด
เช่น ไฟฉาย เครื่องปั่นไฟ เทียนไข

ตรวจเช็คสภาพที่อยู่อาศัย หลังคา แนวรั้ว
หากมีส่วนใดชำรุดควรซ่อมแซมโดยด่วน

ตรวจดูต้นไม้ภายในบริเวณที่อยู่อาศัย
หากมีส่วนกิ่งไม้ใดๆ ที่สูงเกินไป ควร
ทำการตัดทิ้ง เมื่อเกิดภัย กิ่งของต้นไม้
อาจหักลงมา ทำให้เกิดอันตรายได้

หน่วยงานเฝ้าระวัง