ดินถล่ม&หลุมยุบ

ดินถล่ม

รูปภาพประกอบรายละเอียดดินถล่ม

ปริมาณของน้ำฝนที่ตกหนัก
มีส่วนช่วยให้เกิดดินถล่มได้มากขึ้น

ในประเทศไทยดินถล่มเกิดจากลักษณะ
ทางธรณีวิทยา สภาพของภูมิประเทศ
ประเภทของหินในแถบนั้น โดยชนิดของ
หินที่มีอัตราการผุกร่อนสูง เช่น หินแกรนิต,
หินดินดาน มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดดินถล่ม

การตัดไม้หรือถางที่ให้ราบเตียนเป็น
การทำให้หน้าดินเสียเมื่อไม่มีพืชคลุมดิน
เมื่อปริมาณของน้ำฝนมากจะส่งผลให้
ดินไม่สามารถเกาะตัวกันได้ และถล่ม
ลงมาในที่สุด

การกระทำของมนุษย์เองก็มีส่วนช่วย
ให้เกิดดินถล่มได้เช่น การทำเกษตร
บริเวณเชิงเขา, สร้างหมู่บ้านหรือทำ
ถนนขวางทางน้ำ

วิธีสังเกตุพื้นที่ดินถล่ม

พื้นที่อยู่ติดภูเขาหรือใกล้ลำห้วย

พื้นที่อยู่ติดภูเขาหรือใกล้ลำห้วย
หรือเป็นภูเขาสูงชัน ที่ลาดเชิงเขา
หุบเขา มีชั้นดินหนา

กองดินปนเศษต้นไม้

พบกองหิน เนินดิน ทรายปนโคลน
และต้นไม้ หรือมีร่องรอยดินไหล
หรือดินแยกบนภูเขา สิ่งเหล่านี้เป็น
ตัวชี้ว่าที่ตรงนี้เคยมีดินถล่ม

เมฆฝน

หากฝนตกนานๆ แล้วมีเสียงดัง
เหมือนต้นไม้ล้ม หรือเสียงครืนๆ
แสดงว่าดินเริ่มถล่มลงมาแล้ว

ตอไม้

ไม่มีต้นไม้หรือพืชคลุมดิน
(หรือต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำถูกทำลาย)

บริเวณดินถล่ม

ห้ามเข้าใกล้บริเวณที่ดินถล่มหรือ
บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
เพราะอาจเกิดการพังทะลายซ้ำ

หลุมยุบ

รูปภาพประกอบรายละเอียดหลุมยุบ

หลุมยุบเกิดจากโพรงหินปูนในระดับตื้น เมื่อน้ำฝนไหลผ่าน
ชั้นบรรยากาศลงมาจะทำให้น้ำฝนกลายเป็นกรดอ่อนๆ
เมื่อน้ำฝนไหลลงสู่ดินแล้วเข้าไปทำปฏิกิริยากับหินปูน
จะทำให้หินปูนละลาย เมื่อสะสมไปเป็นเวลานานจะทำให้
เกิดโพรงใต้ดิน เมื่อโพรงขยายใหญ่ขึ้นและยิ่งใกล้ผิวดิน
จะทำให้ไม่สามารถแบกรับน้ำหนักของผิวดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่เหนือบริเวณโพรงได้ ทำให้เกิดการถล่ม
พังลงมาและเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่

ทำรั้วกันพื้นที่รอบทิศ ติดป้ายประกาศ
เตือนภัยในระยะที่มองเห็นได้ชัดเจนจาก
ระยะ 150 เมตร

สังเกตแนวของหลุมที่ยุบลงไปหากเป็น
ลักษณะวงกลมหรือวงรี ห้ามเข้าใกล้
อย่างน้อย 10-15 เมตร หากมีลักษณะ
เป็นแนวยาวให้กั้นแนวห้ามเข้าบริเวณปลาย
ทั้งสองด้านมากกว่าปกติเพราะตัวหลุมยุบ
จะขยายไปในแนวยาว

หลังจากเกิดเหตุเตือน (ประตูบิดเบี้ยว, รั้วทรุด, น้ำขุ่น
ผิดปกติ ฯลฯ) หลุมยุบอาจเกิดได้ภายหลังจากเหตุเตือน
ไม่นาน หรืออาจจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะเกิดหลุมยุบ
ถึงแม้ว่าจะไม่เกิดหลุมยุบก็ตามก้ควรที่จะตามเจ้าหน้าที่
จากกรมทรัพยากรธรณี หรือกรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่

วิธีสังเกตุพื้นที่หลุมยุบ

ต้นไม้เหี่ยวเฉา

มีต้นไม้ ดอกไม้ พืชผัก เหี่ยวเฉา
เป็นบริเวณแคบๆ หรือเป็นวงกลม
เนื่องจากเสียความชุ่มชื้นของชั้นดิน

น้ำในบ่อขุ่นมัว

น้ำในบ่อหรือสระ เกิดการขุ่นมัว
หรือเป็นโคลนโดยไม่มีสาเหตุ

บ้านร้าว

อาคารบ้านเรือนทรุด มีรอบปริแตก
บนกำแพง พื้น ทางเดินเท้า และบนพื้นดิน

แหล่งน้ำขนาดเล็ก

เกิดแหล่งน้ำขนาดเล็กใน
บริเวณที่ไม่เคยมีแหล่งน้ำมาก่อน

โทรศัพท์

รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน
เพื่อทำการกั้นเขตหลุมยุบ

หน่วยงานเฝ้าระวัง

 • กรมทรัพยากรธรณี
  กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
  ฝ่ายธรณีพิบัติภัย
  02-621-9799
  http://www.dmr.go.th/
 • กรมอุตุนิยมวิทยา 1182
  http://www.tmd.go.th/
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 1784
  http://www.disaster.go.th/