โรคระบาด

 

โรคผิวหนัง

(น้ำกัดเท้า, โรคผิวหนังจากเชื้อรา, แผลพุพองเป็นหนอง)

โรคผิวหนังเหล่านี้เกิดจากการย่ำน้ำหรือแช่น้ำที่มีเชื้อโรค
หรือความอับชื้นจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาดไม่แห้ง
เป็นเวลานาน ในระยะแรกอาจมีอาการเท้าเปื่อย และเป็นหนอง
เริ่มอาการคันตามซอกนิ้วเท้าและผิวหนังลอกเป็นขุย มีผื่น
ในระยะหลัง ผิวหนังที่เท้าเกิดพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตกอาจเกิด
โรคแทรกซ้อนเกิดผิวหนังอักเสบได้

การดูแลรักษาเบื้องต้น

หากเกิดบาดแผล ควรใช้
แอลกอฮอลล์เช็ดแผล
แล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อ

ควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำ
โดยไม่จำเป็น หากจำเป็น
ต้องย่ำน้ำควรสวมรองเท้าบู๊ทกันน้ำน

สวมใส่ถุงเท้าและรองเท้า
และเสื้อผ้าที่สะอาดไม่เปียกชึ้น

ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสก่อให้เกิดโรคในทุกเพศทุกวัย
พบได้บ่อยในช่วงที่อากาศเปลี่ยยแปลง สามารถติดต่อได้จาก
ลมหายใจ เสมหะ น้ำลาย น้ำมูกหรือการใช้สิ่งของส่วนตัว
ร่วมกับผู้ป่วย

อาการ

มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้เล็กน้อยในส่วนของ
ไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูงและปวดศีรษะคัดจมูก มีน้ำมูกไหล ไอ
จาม เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

การดูแลรักษาเบื้องต้น

อาบน้ำหรือเช็ดตัวด้วย
น้ำอุ่นและเช็ดตัวให้แห้ง

กินอาหารย่อยง่าย กินผัก
และผลไม้ ดื่มน้ำอุ่นจำนวนมาก

ใช้กระดาษนุ่มสะอาดเช็ดน้ำมูก
ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆ เพราะ
อาจทำให้เกิดหูอักเสบได้

ควรสวมหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น

โรคตาแดง

เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่
โดยเฉพาะในเด็กเล็กเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรง
เพราะส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส แต่หากไม่ได้รับ
การรักษาตั้งแต่เริ่มต้นอาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรก
ซ้อนได้โรคตาแดงสามารถติดต่อได้จากการสัมผัส
ใกล้ชิดผู้ป่วย การใช้สิ่งของร่วมกันหรือจากแมลงวัน
แมลงหวี่ที่มาสัมผัสกับดวงตา

อาการ

หลังได้รับเชื้อประมาณ 1 – 2 วัน จะเริ่ม
มีอาการระคายเคืองตา ปวดตา น้ำตาไหลกลัวแสง
และมีขี้ตามาก หลังตาบวมเยื่อบุตาขาวอักเสบแดง
โดยจะเริ่มจากข้างเดียวก่อนแล้วลามไปที่ดวงตาอีกข้าง
ผู้ป่วยมักหายได้เองภายใน 1–2 สัปดาห์ แต่หาก
ไม่ดูแลรักษาให้ถูกวิธีอาจเกิดอาการแทรกซ้อน
เกิดกระจกตาดำอักเสบ ทำให้ปวดตา ตามัว

การดูแลรักษาเบื้องต้น


ผู้ป่วยควรนอนแยกจากคนอื่น
ไม่ควรใช้สิ่งของต่างๆ ร่วมกัน
และไม่ควรไปสถานที่ที่มีคนมาก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อมีฝุ่นละอองเข้าตา
ควรรีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที


ไม่ควรขยี้ตา อย่าให้แมลงตอมตา

เมื่อมีอาการของโรคควรพบแพทย์
เพื่อรับยาหยอดตา หรือยาป้ายตา
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน หากมีไข้ให้
รับประทานยาแก้ปวดตามอาการ

หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อยๆ

โรคอุจจาระร่วง

เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการกินอาหาร
หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป เช่น อาหาร
ปรุงสุกๆดิบๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม อาหารที่ทิ้ง
ค้างคืนโดยไม่ได้แช่เย็นและไม่ได้อุ่นให้สุกทั่วถึง
ก่อนทาน โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคอุจจาระร่วงจะมีอาการ
ถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำ
อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายมีมูกเลือด หรือมูกปนเลือด
อาจมีอาเจียนร่วมด้วย หากมีอาการรุนแรงอาจถ่ายเป็น
น้ำคล้ายน้ำซาวข้าว ครั้งละมากๆ

การดูแลรักษาเบื้องต้น

  • หากผู้ป่วยเป็นเด็กที่ดื่มนมแม่ ให้ดื่มนมได้ตามปกติพร้อมป้อนสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ควบคู่ไปด้วย
  • หากผู้ป่วยเป็นเด็กที่ดื่มนมผมชง ให้ผสมนมจางลงครึ่งหนึ่งของที่เคยดื่ม และให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่สลับกันไปมา
  • ไม่ควรกินยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรคค้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งเป็นอันตรายมาก
  • ดื่มน้ำหรืออาหารเหลวมากๆ ให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) ผสมน้ำตามสัดส่วนที่ระบุข้างซอง หรือเตรียมสารละลายเกลือแร่เอง โดยผสมน้ำตาลทราย 2 ช้อนโต้ะกับเกลือป่นครึ่งช้อนชาละลายในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 1 ขวดกลม (750 ซีซี) ให้ผู้ป่วยดื่มบ่อยๆ ทดแทนน้ำ และเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปจากการขับถ่าย หากดื่มไม่หมดภายใน 1 วันให้ทิ้ง อย่านำมาดื่มต่อ

การป้องกัน

อาหารและภาชนะบรรจุอาหาร
ควรทำความสะอาดและเก็บไว้ใน
ที่ที่แมลง และสัตว์นำโรคเข้าไม่ถึง

ดื่มน้ำสะอาด

ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร
ก่อนกินอาหาร หลังการขับถ่าย
และหลังจับสิ่งของสกปรก

โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิสเป็นโรคติดต่อ
จากสัตว์มาสู่คน โดยเชื้ออกมาจากฉี่ของสัตว์ แล้วปน
เปื้อนในแม่น้ำ ลำคลองพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือพื้นที่ชื้นแฉะ
เชือ้โรคฉี่หนูในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ร่างกายได้โดยการไช
เข้าทางบาดแผลหรือเข้าทางเยื่อบุอ่อนๆ เช่น ง่ามมือ
ง่ามเท้า เยื่อบุตา ขณะที่แช่น้ำ การรับประทานอาหาร
หรือการดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อฉี่หนู

อาการ

มักเริ่มมีอาการหลังได้รับเชื้อ 2 – 10 วันโดยเริ่มมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่องและโคนขา ต่อมาอาจมีเยื่อบุตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ท้องเดิน หากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากไปแช่น้ำ ย่ำโคลนมา 2–26 วัน
(เฉลี่ย 10 วัน) ควรนึกถึงโรคนี้ ไม่คควรหายามากินเองรีบพบแพทย์ทันที หากไม่รีบรักษา บางรายอาจมีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ไอมีเลือดปน หรือตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะน้อย ซึม สับสน เนื่องจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาจมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเสียชีวิตได้

การป้องกัน

เมื่อขึ้นจากน้ำแล้ว รีบอาบน้ำ
ชำระร่างกายให้สะอาด เช็ดตัวให้แห้ง

เก็บกวาดขยะใส่ถุงพลาสติด
มัดปากให้แน่น ไม่ให้เป็นแหล่ง
อาหารของหนู

กินอาหารสะอาด
และเก็บอาหารในที่มิดชิด

ควรสวมรองเท้าหรือรองเท้าบู๊ท
ที่เหมาะสม ป้องกันน้ำได้
หากต้องลุยน้ำ ย่ำโคลน

หน่วยงานเฝ้าระวัง