เตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ

เว็บไซต์สำหรับการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติ โดยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ infographics เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย

banner front page